"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"


Tytuł projektu:
"Uruchomienie przedszkola PROMYCZEK szansą rozwoju firmy MAK-POL Tadeusz Mędrzak"

Beneficjent:PPHU MAK-POL Tadeusz Mędrzak
Wartość projektu: 1.128.899,11 PLN
Wartość dofinansowania: 554.801,96 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie i rozliczenie
projektu prowadziła firma:

IR CONSULTING S.C. Izabela Żelichowska, Renata Spadło
www.irconsulting.pl     biuro@irconsulting.pl     tel. 33 816 86 67