Jesteśmy świadomi, jak ważna jest edukacja dla każdego dziecka. Naszą ideą jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tego, aby nasze przedszkolaki mogły się prawidłowo rozwijać. Korzystamy z programu "Nasze Przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba-Żabińskiej. Jest to program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, który jest zgodny z nową podstawą programową. O jego odpowiednim przygotowaniu oraz kompleksowości świadczy fakt, iż w 2009r. program ten otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dzięki wykorzystaniu powyżej koncepcji pracy z dziećmi, poznają one świat poprzez zabawę oraz sytuacje edukacyjne, w których są odkrywcami (doświadczają, eksperymentują, uczą się nowych rzeczy). Natomiast nauczyciel pełni rolę przewodnika po fascynującym i inspirującym świecie, który odkrywa przedszkolak.
Główny nacisk kładziony jest na aktywność dziecięcą w różnych jej obszarach: społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym.
Nasze przedszkole stwarza warunki do indywidualnej pracy z dzieckiem. Służą temu także zajęcia dodatkowe takie jak np.: rytmika, język angielski, język włoski. Zapewniamy naszym przedszkolakom poczucie bezpieczeństwa, miłą i przyjemną atmosferę.
"PROMYCZEK" jest otwarty na różnorodność inicjatyw zarówno nauczycieli, jak również Rodziców, dotyczących: organizacji, przebiegu i wyników procesu edukacyjnego. Dzięki współodpowiedzialności za losy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, sensu nabiera tytułowe wyrażenie programu nauczania "Nasze przedszkole".