Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Przedszkola Niepublicznego "PROMYCZEK".

Jesteśmy placówką przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym

od 2,5 do 6 lat.


Posiadamy zaświadczenie o wpisie do rejestru przedszkoli niepublicznych Miasta Bielsko-Biała o numerze MZO-4320/256/09/EL. Przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i programy pracy zatwierdzone przez MEN. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

Przedszkole przystosowane jest dla dzieci niepełnosprawnych.

"PROMYCZEK" został stworzony z myślą o dzieciach, o czym świadczy wykształcona, doświadczona, pełna energii kadra nauczycielska oraz bardzo wysoki poziom warunków lokalowych, spełniających wszelkie standardy.

Całkowita powierzchnia naszego przedszkola wynosi ok. 560m2.
Dysponujemy czteroma nowoczesnymi, funkcjonalnymi oraz estetycznie wykonanymi salami zajęć z dostępem do łazienek, przystosowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Każda z sal jest o powierzchni ok. 70m2. Przestronne w pełni wyposażone sale, zapewniają najlepsze warunki nauczania oraz umożliwiają swobodną zabawę dzieci. Posiadamy także:
 • salę do zajęć dodatkowych,
 • salę wyposażoną w projektor,
 • przestronną, kolorową szatnię,
 • zaplecze kuchenne,
 • gabinet logopedy, psychologa oraz lekarza od wad postawy.
Przedszkole spełnia wszystkie wymogi prawa europejskiego dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania w nim dzieci. Posiadamy atesty i certyfikaty na wszystkie przedmioty znajdujące się w przedszkolu.
Przedszkole posiada:
 • wysokość sal dydaktycznych - 3 metry,
 • oznakowane drogi ewakuacyjne i hydrant przeciwpożarowy wewnątrz budynku zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej,
 • odpowiedni system wentylacji pomieszczeń,
 • odpowiednią ilość sanitariatów na dziecko,
 • certyfikaty na meble, pomoce dydaktyczne, zabawki - dostosowane do odpowiednich grup wiekowych,
 • atesty na farby, wykładziny.
Naszym priorytetem było także stworzenie bezpiecznego, kolorowego placu zabaw (wyposażonego w atestowane urządzenia) oraz posiadanie własnego boiska trawiastego.

Plac zabaw znajduje się na działce o powierzchni 2200m2 i jest to idealne miejsce do gier i zabaw.
Takie miejsce zachęca do zabaw, dzięki którym maluchy mogą rozwijać zarówno swe indywidualne zdolności ruchowe, jak i dzięki wspólnej zabawie z rówieśnikami, umiejętności współpracy w grupie.

Certyfikaty wydane przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie, są potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa urządzeń znajdujących się na naszym placu zabaw.

Zadbaliśmy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, poprzez monitoring całego obiektu przez 24 godziny na dobę. W każdej z sal znajduje się wideo domofon, który umożliwia wizualną identyfikację dzwoniącej do przedszkola osoby przed ewentualną rozmową i otwarciem drzwi.

ZOBACZ NASZ OBIEKT