Dyrektor zarządzający - mgr Grażyna Mędrzak
Wykształcenie:
  • studia magisterskie - marketing i zarządzanie, specjalność: zarządzanie w administracji gospodarczej na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Z-ca Dyrektora zarządzającego - mgr Sebastian Mędrzak
Wykształcenie:
  • studia magisterskie- marketing i zarządzanie, specjalność: zarządzanie firmą na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Dyrektor ds. pedagogicznych - mgr Irena Bieżanowska
Nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
  • studia magisterskie - pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
  • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej;
  • ukończone kursy doskonalące.
Posiada praktykę w prowadzeniu placówki oświatowej oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pracę z dziećmi traktuje bardzo odpowiedzialnie, ale czerpie z niej wiele satysfakcji. Priorytetem dla niej jest dobro dziecka i jego radosny uśmiech na twarzy.

Nauczyciele
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli z doświadczeniem w pracy z dziećmi, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Dlatego jest ona tak bardzo ważna. Nauczyciel przedszkolaka jest obok Rodziców jednym z pierwszych wzorców dla dziecka, pod opieką którego spędza ono ogromną część czasu. Od jego zaangażowania, wiedzy i doświadczenia zależy jak wiele dziecko nauczy się w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju - począwszy od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia), poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi ludźmi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym. W tym celu nasi nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc aktywny udział w licznych kursach, szkoleniach, a także studiach podyplomowych.

W trosce o indywidualne podejście pedagoga do każdego przedszkolaka oraz utrzymanie wysokiego poziomu prowadzonych zajęć dydaktycznych zapewniamy małą liczebność dzieci w grupkach. Opiekę nad każdą grupą sprawują dwie nauczycielki, które posiadają wymagane przez MEN pełne kwalifikacje zawodowe do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. To osoby, dla których praca z dziećmi jest pasją. Dzięki ciepłej, rodzinnej i "promyczkowej"" atmosferze każde dziecko w naszym przedszkolu bardzo szybko wytwarza silną więź zarówno z wychowawcą grupy, jak i innymi dziećmi. Właśnie te więzi i poczucie przynależności do grupy zapewniają naszym przedszkolakom poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" stara się prowadzić politykę kadrową stawiającą na długofalową współpracę z nauczycielami, którzy w miarę możliwości obejmując wychowawstwo w grupie, prowadzą ją od pierwszego roku do końca okresu edukacji przedszkolnej.

Cała kadra pedagogiczna oraz dyrekcja przedszkola ukończyła szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej.